Dân Tộc Dao

Từ Trung Quốc chuyển đến Việt Nam, người Dao vẫn duy trì được văn hóa truyền thống của dân tộc qua việc bảo lưu được nghề thuốc cổ truyền. Hiện nay, những người Dao (quần chẹt) ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì thành phố Hà Nội không chỉ khai thác nguồn dược liệu có sẵn mà còn trồng trọt lưu giữ những cây dược liệu quý. Dựa vào tri thức dân gian, kết hợp với môi trường sống thích hợp là vùng núi Ba Vì (với đỉnh cao nhất 1296m) có nhiều cây thuốc quý, người Dao ở xã Ba Vì vẫn duy trì được truyền thống văn hóa dân tộc. Đây có thể là một ví dụ điển hình về việc bảo vệ văn hóa sinh thái nơi cộng đồng người Dao cư trú, phát huy được giá trị của nghề cổ truyền để làm giầu cho mình và cho xã hội.
- Theo Trần Trí Dõi