Hoạt Động

  • Tham Quan
  • Học Hỏi Về Loài Ong Mật
  • Nếm Thử Mật Ong
Xem Thêm

Nông Hộ Ong Mật

Đến thăm nông hộ ong mật, các bạn được tìm hiểu về loài ong mật và đời sống của ong mật. Xem quay mật và nếm thử mật ong (hoạt động theo mùa, do một số mùa ong được di chuyển tới những vùng nhiều hoa để lấy mật).

Địa hình Ba Vì gồm có vùng vúi Tản Viên, vùng đồi gò và đồng bằng ven sông Hồng. Do địa hình như vậy nên ở đây có vùng rừng tự nhiên, rừng cây lâm nghiệp, vùng cây ăn quả tập trung và xen kẽ, vì thế nghề nuôi ong của nhân dân ở đây có nhiều thuận lợi. Có nhiều gia đình nuôi từ 5 – 10 đàn, một số nuôi từ 30 đến 50/70 đàn và có một số nhà nuôi trên 100 đàn. Sản phẩm thu được góp phần tăng thêm thu nhập cho các gia đình và phục vụ cho sinh hoạt của mình. Sản phẩm của nghề ong ở đây gồm có mật ong, sữa chúa, phấn hoa, sáp ong và ấu trùng ong đực.

Hình Ảnh Thêm

Tập trung nhiều ở Xã Ba trại với gần hai nghìn đàn. Một đàn ong cho 12 lít một năm. Sản lượng trung bình khoảng 24.000 lít.