Thảo Luận
Phòng Hội Thảo
Phục Vụ Đồ Ăn

Phòng Hội Thảo

Phòng Họp Trong Nhà

Dịch Vụ

  • Từ 25 - 50 Người
  • Máy Chiếu, Điều Hòa
  • Phục Vụ Đồ Ăn (Nếu Cần)
  • Phòng 25 người:
    1.630.000đ Nửa Ngày / 2.310.000đ Cả Ngày
  • Phòng 50 người:
    2.570.000đ Nửa Ngày / 3.675.000đ Cả Ngày
Đặt Phòng

*Giá phòng hội thảo bao gồm: Hệ thống âm thanh, loa, âm ly, 02 mic không dây, hoa, bục phát biểu, bảng, phông màn máy chiếu.

* Tiệc trà (không bao gồm trong giá phòng hội thảo): 55.000đ/suất –> 85.000đ/suất: Hoa quả, bánh kẹo, trà.

* Diện tích treo phông/ băng rôn ngoài trời: Băng rôn: khổ 0,7m x 2m.

Hình Ảnh Liên Quan

Các Hình Ảnh thêm về Cơ Sở Vật Chất tại Trang Trại Đồng Quê