Lớp Học Về Làm Vườn Rau Hữu Cơ

Từ năm 2008 đến nay, Trang trại Đồng quê Ba Vì đã thực hiện quy trình sản xuất hữu cơ, với nhiều chủng loại rau trồng xen canh trên cùng một diện tích để giảm thiểu sự phát triển cuả các loài sâu bệnh, thay đổi vị trí trồng theo từng mùa vụ, hoàn toàn không dùng phân bón, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng từ các loại hóa chất. Sử dụng phân hữu cơ, tận dụng hệ thống nước ngầm sạch nên đã tạo ra các vườn rau với chất lượng ngon, ngọt mang đậm vị thiên nhiên tươi lành.

Các hoạt động tổ chức khi tham gia lớp học này:

  • Tìm hiểu thế nào là rau hữu cơ?
  • Quy trình làm vườn rau hữu cơ.
  • Phân biệt thực phẩm bẩn, thực phẩm sạch.