Phòng Gỗ Võng Thị
Phòng Gỗ Võng Thị
Phòng Gỗ Hoàng Mai
Phòng Gỗ Thể Hoàng Mai

Phòng Tập Thể

Nằm Tại Nhà Võng Thị và Nhà Hoàng Mai

Dịch Vụ

  • Cho 12-22 Người
  • Tv, Điều Hòa, Máy Sưởi, Nước Lọc
  • Wifi

Hướng nhìn ra vườn trúc và bể bơi;
Diện tích 40m2

Đặt Phòng

Hình Ảnh Liên Quan

Các Hình Ảnh thêm về Cơ Sở Vật Chất tại Trang Trại Đồng Quê