Lớp Học Khám Phá Thiên Nhiên

Ba Vì có 45 loài thú, 115 loài chim, 61 loài bò sát và 27 loài ếch nhái, trong đó có nhiều loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới như gà lôi trắng, khỉ, báo, gấu, sóc bay, v.v. Hiện tại, người ta đã biết trên 1.000 loài thực vật, trong số đó có khoảng 200 loài cây dược liệu, nhiều loài quý như bách xanh, thông, dẻ, lát hoa.

Các hoạt động tổ chức khi tham gia lớp học này:

  • Tản bộ qua Vườn Quốc Gia Ba Vì.
  • Tham qua các loại động thực vật của Vườn.
  • Học hỏi những thông tin bổ ích liên quan đến hệ sinh thái Ba Vì.