Nhà Đa Năng
Nhà Đa Năng

Nhà Đa Năng

Nằm Tại Khu Nhà Mới

Dịch Vụ

  • Cho 24-36 Người
  • Tv, Điều Hòa, Máy Sưởi
  • Wifi

Hướng nhìn ra sân vườn ao cá;
Diện tích 100m2

Đặt Phòng

Hình Ảnh Liên Quan

Các Hình Ảnh thêm về Cơ Sở Vật Chất tại Trang Trại Đồng Quê