Dân Tộc Mường

Phiá núi Ba vì , gần trang trại, người Mường ở thành các cụm tại 7 xã miền núi. Gồm: Tản Lĩnh, Ba Trại, Yên Bài, Minh Quang, Khánh Thượng, Vân Hòa và Ba Vì. Vì không giữ được những nóc nhà sàn truyền thống nên huyện đang xây dựng "Đề án bảo tồn bản sắc văn hóa DTTS huyện Ba Vì đến năm 2015 và những năm tiếp theo". Khôi phục không gian sinh hoạt văn hóa, tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục tập quán cho đồng bào.Mỗi xã sẽ có 2-3 nhà sàn, không phải để ở mà là "bảo tàng", là nơi sinh hoạt văn hóa của đồng bào. Ở đó, mỗi dịp tết đến, xuân về, hội làng, hội xóm sẽ tưng bừng các trò chơi dân gian, sẽ có hát đối, nhảy sạp, sẽ rộn rã tiếng cồng chiêng, người già dạy trẻ em nói tiếng dân tộc, chơi nhạc cụ của dân tộc mình. Đây cũng sẽ là nơi trưng bày, giới thiệu các nhạc cụ, công cụ lao động sản xuất, trang phục dân tộc...
- Theo LAI Farm