• Phòng Đôi Nhà Cổ

  Nằm Tại Nhà Hoàng Mai
 • từ 450.000đ còn

  290.000₫

  trong ngày / 4 tiếng
 • từ 600.000đ còn

  475.000₫

  qua đêm
 • 2 người lớn + 2 trẻ em (dưới 05tuổi)
 • Phụ phí 50.000đ/ người nếu quá số lượng
 • 2 giường Twin
 • Hướng nhìn ra sân vườn
 • Diện tích: 12m2
 • Phòng Đơn Nhà Cổ

  Nằm Tại Nhà Võng Thị
 • từ 450.000đ còn

  290.000₫

  trong ngày / 4 tiếng
 • từ 600.000đ còn

  475.000₫

  qua đêm
 • 02 người lớn + 1 trẻ em (dưới 05tuổi)
 • Phụ phí 50.000đ/ người nếu quá số lượng
 • 1 giường King size
 • Hướng nhìn ra rừng trúc, bể bơi
 • Diện tích: 14m2
 • Phòng Đơn Tiêu Chuẩn

  Phòng Tiêu Chuẩn
 • từ 450.000đ còn

  250.000₫

  trong ngày / 6 tiếng
 • từ 500.000đ còn

  375.000₫

  qua đêm
 • 02 người lớn + 1 trẻ em (dưới 05 tuổi)
 • Phụ phí 50.000đ/ người nếu quá số lượng
 • 1 Giường King size
 • Hướng nhìn ra sân vườn, ao cá
 • Diện tích 12 m2
 • Phòng Gia Đình

  Khu Nhà Mới
 • từ 550.000đ còn

  360.000₫

  trong ngày / 4 tiếng
 • từ 700.000đ còn

  590.000₫

  qua đêm
 • 03 người lớn + 2 trẻ em (dưới 05 tuổi)
 • Phụ phí 50.000đ/ người nếu quá số lượng
 • 2 Giường Double + 1 Giường Twin
 • Hướng nhìn ra sân vườn
 • Diện tích: 25 m2
 • Phòng Tập Thể

  Nhà gỗ cổ Võng Thị hoặc Hoàng Mai
 • Liên Hệ

  Qua đêm bao gồm hai phòng khép kín
 • từ 12 - 22 người, > 22 phụ phí 80.000đ/người
 • Hướng nhìn ra vườn trúc và bể bơi
 • Diện tích: 40m2
 • Đã bao gồm vé vào cổng
 • Phòng Tập Thể

  Nhà Đa Năng
 • Liên Hệ

  Qua Đêm / Trong Ngày
 • từ 24 - 36 người, > 36 phụ phí 80.000đ/người
 • Hướng nhìn ra sân vườn
 • Diện tích: 100m2
 • Đã bao gồm vé vào cổng
 • Phòng Nghỉ Trại

  Nhà Sàn Dao
 • Liên Hệ

  Qua Đêm / Trong Ngày
 • từ 24 - 36 người, > 36 phụ phí 80.000đ/người
 • Hướng nhìn ra ao cá và đồng lúa
 • Diện tích: 73m2
 • Đã bao gồm vé vào cổng
 • Phòng Hội THảo 25 Người

  Nằm tại khu nhà mới
 • 1.600.000₫

  trong ngày
 • 2.300.000₫

  qua đêm
 • Bao gồm âm thanh, loa đài, 2 mic không dây, bục phát biểu, hoa
 • Cũng bao gồm bảng, phông máy chiếu
 • Tiệc trà: 55.000đ - 85.000đ bao gồm hoa quả, bánh kẹo, trà
 • Băng rôn: 0.7 x 2m; Phông chữ: 5 x 3m
 • Phòng Hội Thảo 50 Người

  Nằm tại nhà Sàn Dao
 • 2.500.000₫

  nửa ngày
 • 3.600.000₫

  cả ngày
 • Bao gồm âm thanh, loa đài, 2 mic không dây, bục phát biểu, hoa
 • Cũng bao gồm bảng, phông máy chiếu
 • Tiệc trà: 55.000đ - 85.000đ bao gồm hoa quả, bánh kẹo, trà
 • Băng rôn: 0.7 x 2m; Phông chữ: 5 x 3m
Nội Quy & Chính Sách Phòng