Nhà Sàn Dao
Nhà Sàn Dao

Nhà Sàn Dao

Nằm Tại Khu Nhà Mới

Dịch Vụ

  • Cho 24-36 Người
  • Tv, Điều Hòa, Máy Sưởi
  • Wifi

Hướng nhìn ra ao cá và, sân vườn và đồng lúa;
Diện tích 73m2

Đặt Phòng

Hình Ảnh Liên Quan

Các Hình Ảnh thêm về Cơ Sở Vật Chất tại Trang Trại Đồng Quê